Zřizovatel:

G. 6 TANĚC II A III ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

Taněc ze Zbyslavic II
Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo po kruhu levým bokem do středu, D je po pravici CH. CH uchopí D pravou rukou kolem pasu, D má levou paži na chlapcově pravém rameni. CH založí levou ruku hřbetem vzadu na kříž, D má pravou ruku volně podél těla. Hlavy jsou mírně pootočeny s pohledem na sebe. Tempo je velmi pomalé.

Hudba opakuje nápěv k tanci jedenkrát.
1. – 4. takt: Procházka, v 1. taktu CH i D začínají pravou nohou. Na každou dobu provedou jeden krok. Při každém kroku opisuje špička výkročné nohy nízko nad zemí půloblouček zevnitř do strany. Při dokročení došlápne chodidlo mírně šikmo vpravo vpřed. Při kroku levou nohou naopak. Současně s dokročením na celé chodidlo se přenese váha těla na vý-kročnou nohu a celé tělo se vychýlí ve směru kroku. Ve 2. taktu vykračuje opačná noha opačným směrem a takto až do konce 4. taktu.
5. – 8. takt: Společné víření dvojice v postavení pravými boky u sebe, držení jako ke kolovému tanci zavřené. CH i D vykročí pravou nohou. Dvojice se otáčí kolem společné osy 3 kroky se zvrtem na přední části chodidla v takto, na začátku vykročí pravá noha. Takto až do konce 8. taktu.

Tanec ze Zbyslavic III
Tančí se ve stejném postavení i držení jako u taňca ze Zbyslavic II.
1. – 4. takt: Procházka s výkyvy stranou jako u taňca II.
5. – 8. takt: Společné víření dvojice v držení a postavení jako u taňca II třemi rychlými přísunnými kroky v taktu, oba vykročí pravou, vnitřní nohou. Víření dvojice zastaví tak, že poslední vířivý krok zkrátí pouze na krok a přísun.

Tančí a hrají jako v G.5.