Zřizovatel:

G. 2 TANĚC II ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Postavení a držení stejně jako při tanci (G.1) I.

Nápěv se hraje k tanci poprvé
1. – 8. takt: Dvojice postupuje vpřed procházkovým přičapovaným krokem (viz taněc I), vykračuje levá noha. Na konci 8. taktu se dvojice zastaví, pustí a otočí se k sobě – CH zády, D čelem do středu.
9. – 12. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty, vnější ruce v bok a stejným krokem jako při procházce se otáčí až do konce 12. taktu na místě kolem společné osy. D vykročí pravou, CH levou nohou.
13. – 16. takt: V postavení a držení jako v taktech 1. – 8. dvojice postupuje opět přičapovaným krokem procházky vpřed po kruhu, CH i D vykračují levou nohou.

Hudba hraje nápěv k tanci podruhé
1. – 4. takt: Dvojice v držení jako při obcházení v taňci I se otáčí obcházením na místě kolem společné osy vlevo. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Chodidla se kladou jako v taňci I v taktu 5. – 12. Zastaví se v 4. taktu b) pokrčením a zpětným odpérováním obou nohou, vnitřní nohy zůstávají přitom vzadu na celém chodidle, váha plně na nich. Vnější nohy jsou přitom předkročeny a opřeny celým chodlem o zem. Na 4. takt c) výdrž.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale dvojice se otáčí doprava (D couvá, CH postupuje vpřed), vykračuje opět vnější noha. D klade nyní chodidla jako prve CH, ale naopak: v lichých taktech našlapuje na pravou nohu na místě, chodidlo vytočeno špicí doprava. D pravou nohou našlapuje stále na stejném místě (noha vytočena vždy špicí zevnitř), CH ji v malém kroužku obchází.
9. – 10. takt: Otáčení dvojice doprava (zastavení v 10. taktu b), na c) výdrž).
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak a opačnou nohou.
13. – 16. = 9. – 12. takt.

Tančí a hrají jako v G.1.