G. 12 VRTEK ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

1. Kole naši chalupečky poletuju holubečky [: a hurkajú sobě Hanysku o tobě. :] 2. Všeci ludě povědali, že zmy spolem tancovali, [: že nam idě taňec, lepši jak ružaněc. :] Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo v kruhu. D je po levici CH. Držení za vnitřní ruce, spojené paže

Continue reading

G. 13 CUPEK Z DOLNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

Tančí D v jedné řadě, CH v druhé řadě, čelem proti sobě, drží se za pravé ruce, levé v bok. 1. takt: Dva rázné přísunné kroky podle CH doleva, CH vykročí levou, D pravou nohou, druhý nedokončen. Spojené paže při každém kroku kmih ve směru nohy výkročné a zpět. 2. takt:

Continue reading

G. 14 ČAPULA – ČAPULAJDA ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH pravým, D levým bokem do středu. 1. – 4. takt: Dvojice tančí živou nedotahovanou polku s podřepem ve druhé době taktu. CH vykročí levou, D pravou nohou s otáčením doleva. 5. – 8. takt: Dvojice se postupně sníží do hlubšího

Continue reading

G. 15 HULAN Z TŘEBOVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, D zády do středu, CH čelem. Spojené vnější paže volně napjaty stranou. 1. – 2. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky „šlapáku“ (obkročáku mírně houpavého), D vykročí pravou, CH levou nohou. 3. takt: Dvojice se pustí, vzdálí se od sebe. CH

Continue reading

G. 16 KOLEČKO Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvě dvojice smíšené v kroužku čelem do středu, držení za napjaté paže téměř v upažení. Hraje se poprvé, tempo volné. 1. – 8. takt: Dvojice se otáčí 16 obyčejnými kroky pevně našlapo­vanými doleva, vykročí levá noha (pravá noha kříží přes levou). 9. – 10. takt: Tančící se pustí a

Continue reading

G. 17 KOVAL Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše. CH klek na levém koleně levým bokem do středu, D po jeho levém boku drží v rukou kraje zástěry. 1. – 6. takt: CH opře levou pěst o pravé koleno a v každém taktu jedenkrát na první dobu uhodí

Continue reading

G. 18 KOZEZA ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené, D v jedné řadě, CH čelem proti nim v druhé řadě vzdáleně od sebe asi dva kroky. Všichni ruce v bok. 1. takt – a: CH i D nakročí na levou nohu s natočením asi o 45° doleva. b: Pravá noha přidupne celým chodidlem před chodidlo levé

Continue reading

G. 19 LENDR I – III Z HORNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

I. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH i D ruce v bok. 1. takt: CH i D třemi kroky postoupí vpřed s natočením od sebe (D doprava, CH doleva). D vykročí pravou, CH levou nohou. 2. takt: Na první osminu přídup, CH

Continue reading

G. 20 POLKA NA ŠEST Z ČAVISOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, CH levým D pravým bokem do středu. CH uchopí D levou napjatou paží mírně střížkovitě sklopenou shora za hřbet její ruky. Polka z Čavisova je vlastně druhem polky na šest s poklesem do podřepu ve druhé části taktu a současně

Continue reading

G. 21 ŠNELPOLKA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše. CH zády, D čelem do středu, pravými boky u sebe v držení ke kolovému tanci zavřeném. Levá ruka CH uchopí shora napjatou pravou paži D (obě paže stříškovitě sklopeny, ruce ve hřbetní poloze, palce vzájemně zaklesnuty). 1. – 8. takt: Dvojice se

Continue reading