G. 22 TRDLOVAK – TRDLICA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Trdlica je vlastně tancem obratnosti. Dvojice (obvykle sólová) si poručí tanec a v držení v objetí tančí 8 taktové úryvky obkročáku (CH i D při druhém kroku vždy ohýbá střídavě – v lichých taktech D, v sudých CH. druhou nohu zánožmo). CH vykračuje levou, D pravou. CH i D ohýbají

Continue reading

G. 23 SLEZSKY ČARDAŠ Z VELKÉ POLOMI (KLIMKOVSKO) – MUŽSKÝ SKOK

Velmi rozšířený tanec po opavském Slezsku ale i na Orlovsku, Petřvaldsku. Popisujeme jenom základní figury, ale ne obměny, které si tanečníci libovolně vymýšleli při zábavě anebo v rámci scénického provedení. Tanečník jeden nebo více předstoupil před muziku a poručil si tanec. Zazpíval taneční píseň, kterou pak hudba opakovala k tanci.

Continue reading

G. 24 SLEZSKÝ ČARDAŠ Z VELKÉ POLOMI (KLIMKOVSKO) – ŽENSKÝ SKOK

Melodie jako v G.23 Stejně jako mužský čardaš se ve Velké Polomi (podle Marie Bohušové) tančíval ženský čardaš. Ženy si poručily tanec a podle hudby tančily podobně jako CH základní figuru z tance G. 23 s tím rozdílem, že ve 2. taktu 3. skok ve stoji roznožném neprováděly v největší

Continue reading

G. 37 LEVA NOŽKA Z BUDIŠOVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí smíšené dvojice rozestavené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH, drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku položenou hřbetem vzadu na kříži, D má pravou ruku v bok. 1. – 2: takt: Dva houpavé přeměnné kroky vpřed, vykročí vnějšíma nohama. 3. –

Continue reading

G. 39 OTEVŘENÁ POLKA Z PODVIHOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí smíšené dvojice po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku položenu hřbetem vzadu na kříži. D má pravou ruku v bok. 1. – 2. takt: Dva kroky houpavé polky dopředu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Continue reading

G. 40 RUSKÁ POLKA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené volně v rozptylu čelem proti sobě posunuti o krok doleva. Drží se za napjaté pravé paže, CH levou ruku vzadu opřenu hřbetem o kříž, D levou ruku v bok. 1. takt: Tahem spojených paží k sobě a rázným přeměnným krokem pravou nohou vpřed si vymění dvojice místa. Při

Continue reading