Zřizovatel:

G. 10 HRUŠKA ZE LHOTKY (OPAVSKO)

1. V širem poli hruška stoji a v zahradce dvě,
namluval se Francek Hanču, ale ně sobě,
[: oj, žol, žol, žol mi budě,
až mi ju veznu ludě, potěšeni moje. :]

2. Ona idě do kostela jako lejuja,
všeci ludě se divaju jaka je šumna.
Oj, žol, žol, žol mi budě,
až mi ju veznu ludě, potěšeni moje.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, CH levou ruku založí za záda, hřbetem na kříž, D má pravou ruku v bok. Hlavy jsou mírně natočeny s pohledem na sebe.
1. – 8. takt: Dvojice postupují vpřed po kruhu s přenášením váhy těla z nohy na nohu. Začíná vnější noha.
1. takt – a: CH i D krok vnějšíma nohama vpřed, váha těla je na celých chodidlech.
b: Přenesení váhy těla zpět na vnitřní nohu, vnější noha zůstává na svém místě.
c: Přenesení váhy těla vpřed na vnější nohu. vnitřní noha zůstává vzadu na svém místě.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou vpřed.
3. takt= 1. takt.
4. takt = 2. takt.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. V poslední době 8. taktu přisune CH levou nohu k pravé, D pravou k levé. Dvojice se pustí, postaví se čelem proti sobě, CH zády do kruhu, D čelem, ruce v bok.
9. – 10. takt: Zátočka za pravé lokty.
9. takt – a: CH stojí na místě, tleskne, D stojí s rukama v bok.
b: CH i D výkrok pravou nohou, závěs za pravé lokty, CH má levou ruku vzadu na kříži, D má levou ruku v bok. c: CH i D krok levou ve směru otáčky.
10. takt – a: CH i D krok pravou.
b: CH i D krok levou.
c: CH i D přísun pravou.
11. – 12. takt: Totéž, ale opačným směrem v závěsu za levé lokty. CH i D vycházejí levou nohou.
13. – 14. takt: Podtáčení D pod pravou paží CH.
Celý tanec se ještě jednou opakuje.
Při druhém opakování v posledním taktu na hudební dohrávku:
a: CH dokončí otáčku doleva, krok pravou, D dokončí otáčku doprava, krok levou nohou.
b: CH přísun levé nohy, D přísun pravé nohy.
c: Oba výdrž ve stoji čelem proti sobě, CH obě ruce na kříži, D obě ruce v bok.

Tančí a hrají členové Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Jan Honek (1964) a Eva Nováková (1969), Libor Folwarčný (1969) a Jana Šnoblová (1978), Radomír Kočí (1970) a Anna Valentová (1971), Roman Novák (1968) a Věra Vahalíková (1961), muzika jako v G.5, zpívá Jana Čubíková (1970).