Zřizovatel:

G. 5 TANĚC I ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo po kruhu levým bokem do středu. D je po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku založenou hřbetem na křížích. D má pravou ruku volně podél těla.

Hudba hraje nápěv k tanci poprvé:
1. – 5. takt: Dvojice v základním tanečním postavení tančí první figuru taňce – procházku vpřed po kruhu. Postupují přičapo-vaným krokem, v každém taktu 3 kroky. Na začátku vykročí vnějšíma nohama (CH levou, D pravou nohou). V 5. taktu c) dvojice se natočí čelem k sobě – CH zády do kruhu, D čelem.
6. – 11. takt: Společné víření dvojice na místě v držení ke kolovému tanci zavřeném – pravými boky u sebe. CH začíná pravou. D levou nohou. Víření se provádí trojdobým krokem -a: Pravou nohou krok a přísun levé nohy. b: Krok pravou nohou vpřed. c: Krok levou nohou vpřed.
Krok má houpavý charakter (při přísunu se dvojice nadnese a při výkroku se opět sníží). Kroky na b) a c) se provedou se zvrtem na ploše celého chodidla, ale pata nadnesena a stočena prudce stranou.

Hudba hraje nápěv k tanci podruhé:
1. – 5. takt: Dvojice v držení jako v 1. – 5. taktu prvního opakování nápěvu postupuje vpřed procházkou třemi kroky v taktu, vykročí pravá noha. Kroky jsou s mírným zhoupnutím.
6. – 11. takt a: CH provede levou nohou vlevo drobný krůček s poskokem na téže noze a současně kmihne přednožmo pokrčenou pravou nohou dovnitř. Chodidlo je mírně vytočeno patou do směru pohybu. D provádí totéž, ale opačnou nohou.
b: Totéž opačnýma nohama naopak.
c = a.
7. takt: Jako 6. takt, ale začíná opačná noha opačným směrem.
8. – 9. a 10. – 11. takt = 6. – 7. takt.

Hudba hraje nápěv k tanci potřetí:
1. – 5. takt: Dvojice stojí čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Uchopí se za obě ruce vpředu asi ve výši pasu. Postupují po směru tance 3 přeměnnými kroky, každý ukončen poskokem na noze výkročné, vpřed po kruhu (D couvá). CH vykročí levou vpřed a D pravou vzad. Pak se vracejí 4 přeměnnými kroky zpět. Začíná CH pravou vzad, D levou vpřed (přeměnné kroky se provádějí přes takt). V po­slední době 5. taktu provedou CH i D přísun do stoje spojného.
6. – 11. takt: Víření dvojice na místě v postavení pravými boky u sebe, držení jako ke kolovému tanci zavřené. Víření se provádí 3 rychlými přísunnými kroky v taktu, vykračuje pravá noha (vnitřní). Našlapuje se na celé chodidlo a při přísunu se dvojice poněkud zhoupne do výšky. Takto se víří až do konce tance.
Zastavení tance nebylo u všech tanečníků stejné, někdy tančili až do konce posledního taktu, jindy zakončili víření již v první době posledního taktu a případně ve zbývajících dobách taktu se dotočili krokem a přísunem.

K základním tanečním figurám taňce ze Zbyslavic patří procházka jedním, druhým nebo třetím způsobem (viz popis) a víření dvojice pravými boky u sebe buďto trojdobým krokem, začíná vnitřní, nebo třemi rychlými přísunnými krůčky v taktu (viz popis). Vkládanými ozdobnými nebo doplňujícími figurami je např. poskakování dvojice na místě čelem proti sobě se skrčováním druhé nohy přednožmo dovnitř. Jednotlivé figury se však k sobě řadí podle určitého nepsaného vnitřního řádu. V jednotlivých přehrávkách jsou ukázkově seřazeny figury, jak k sobě organicky patřily a jak na sebe navazovaly.

Tančí a hrají členové Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Jan Honek (1964) a Eva Nováková (1969), Radomír Kočí (1970) a Anna Valentová (1971), muzika ve složení Eva Prauseová (1946) primáška, Naďa Chalcařová (1951) 2. prim, Karel Dedek (1937) a Martin Juchelka (1974) housle-kontry, Leokadie Obluková (1956) housle-terc, Štěpán Doležel (1977) violoncello a Vladimír Oháňka (1975) kontrabas.