Zřizovatel:

G. 7 STAROSVĚTSKY Z JAKUBČOVIC (KLIMKOVSKO)

U suśeda dobra voda, v našej studni tež,
poviz ty mi, moja mila, ežli mě ty chceš.
A ja by će ráda chćela, enem dyby trochu směla,
ale že něsmim. Ach, Bože, Bože.

Tančí dvojice smíšené po knihu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce připaženy.
Tanečníci zpívají při tanci první sloku taneční písně.
1. – 17. takt: Procházka dvojic vpřed po kruhu, CH i D vykročí pravou nohou. V každém taktu 3 kroky – na každou dobu 1 krok. V každé době CH i D našlápne na celé chodidlo a odpéruje nahoru.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv jednou.
1. – 4. takt: Dvojice se postaví pravými boky k sobě a navzájem se uchopí pravýma rukama za pokrčené pravé předloktí tak, že dlaň se podloží pod pravý loket protějšku. Vnější ruce volně podél těla. Některé dvojice se drží ve skrčení předpažmo za pravé dlaně, palce nahoře, hřbet pravé ruky D otočen k hrudi CH a naopak. Dvojice se zatáčí nadnášivým krokem v každé době jednou nohou, v každém taktu 3 kroky. Začínají pravou nohou. Každý krok je proveden s mírným zvrtem a nadnese­ním na přední část chodidla. Na konci 4. taktu se dvojice pustí a přetočí se k sobě opačnými boky.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale za levé lokty. Vykročí levá noha.
9. – 17. takt: Dvojice se přetočí k sobě opět pravými boky. CH uchopí D oběma rukama kolem těla, D mu položí ruce ze stran na ramena. V tomto postavení a držení víří trojdobým krokem (krok, sun-krok, zvrt-krok, zvrt).
18. – 26. takt: Totéž jako 9. – 17. takt, ale levými boky u sebe a vykračuje levá noha.

Tančí a hrají členové souboru Vítek z Opavy Zdeněk Cihlář (1959) a Linda Kovařová (1978), Karel Makovický (1971) a Soňa Wenzelová (1978), Jan Wajda (1967) a Veronika Matulová (1978), Petr Wajda (1969) a Karin Müllerová (1976), muzika ve složení Mario Illeš (1971) primáš, Ivan Drábek (1974) klarinet, Tomáš Zápeca (1969) housle-kontr a Pavel Hulva (1974) kontrabas.