Zřizovatel:

B. 28 TA LHOTSKÁ ŠENKÝŘKA Z KOŘENCE

Ta lhotská šenkýřka má cero,
vona má špinavó zástěro.

Však já si zástěro vepero,
na vás se mládence, vekašlo.
                                   (vesero)
První variant
Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napřaženy do středu kruhu. 1. – 2. takt: Dvojice se otočí 2 valčíkovými kroky jednou kolem s mírným postupem vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. takt: Dvojice se otočí dvěma poskoky, CH na levé, D na pravé noze, druhá ohnuta zánožmo. Zanožená noha se při posko­cích pohupuje. Poskoky v 3. taktu se provádějí na a) i c) s výdrží na b).
4. takt – a: Ještě jeden poskok, CH na levé, D na pravé noze (dvojice se jím dotočí o 180° vpravo).
b – c: Výdrž.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale vykračuje se opačnýma nohama.

Druhý variant

Tančí se v postavení a držení jako v prvním variantu.
1. – 2. takt: Dvojice se otočí 2 valčíkovými kroky jednou kolem, CH vykročí levou. D pravou nohou.
3. – 4. takt: V postavení jako na počátku (CH levým, D pravým bokem do středu) dvojice 3x zadupe (CH levou, pravou a levou nohou, D pravou, levou a pravou nohou). Rytmus podupu je stejný jako rytmus poskoku v první variantě. Ve 2. a 3. době 4. taktu výdrž ve stoji.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu, ale začíná opačná noha.Tančí a zpívají členové souboru Koreňák z Kořence Antonín Přikryl (1965) a Anežka Přikrylová (1970), Miloslav Přikryl (1966) a Božena Přikrylová (1963), Zdeněk Přikryl ml. (1961) a Věra Přikrylová (1964), hraje muzika souboru Velen z Boskovic jako v A. 2.