Zřizovatel:

B. 20 MÁ ZLATÁ KOLATÁ Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže šikmo dolů. CH zády, D čelem do středu. Jde o tanec se střídavým taktem. V taktu 3/4 se tančí valčík, v taktu 2/4 houpavý obkročák ukončený přídupem. 3/4 takt:
1. takt: Dvojice tančí jedním valčíkovým krokem do středu kruhu (CH levou nohou vzad, D pravou nohou vpřed).
2. takt: Dvojice tančí jedním valčíkovým krokem ven z kruhu (D
levou vzad, CH pravou vpřed).
2/4 takt:
3. – 4. takt: Dvojice se otočí dvěma kroky obkročáku jednou kolem s mírným postupem vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Krok je proveden s mírným nadnesením na přední části chodidla.
3/4 takt:
5. takt – a: CH přídupem levé a D přídupem pravé ukončí obkročák (CH ve stoji zády, D čelem do středu kruhu). b – c: Výdrž v základním postavení.
Pohyby taktů 1. – 5. se opakují až do konce tance.

Poznámka: Při valčíkovém kroku do středu kruhu CH jakoby přitáhl spojené paže vzad. V druhém taktu pak jimi kmihne vpřed. Při obkročáku pak až do konce prvního pětitaktí jsou spojené paže v klidu.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova František Barák (1962) a Hana Baráková (1965), Jaroslav Pavlů ml. (1977) a Bohdana Kolínská (1974), Josef Pospíšil (1963) a Iveta Pospíšilová (1964), Josef Sedlák (1953) a Libuše Sedláková (1953), muzika jako v B. 7.