Zřizovatel:

B. 19 MASO Z KOŘENCE

Maso, maso, maso ráda,
knedlí-knedlíke neráda,
knedlíke neráda, knedlíke neráda,
ráda, ráda, ráda, ráda, ráda je mám.

Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v připažení.
V tanci maso podobně jako v protivanovském hoptajči se střídá dvoučtvrteční a tříosminový takt. Dvoučtvrtečnímu taktu odpovídá třasákový krok, taktu tříosminovému jednak valčík, jednak obkročák s nadnášením na jedné noze a s ohýbáním druhé nohy zánožmo. 2/4 takt:
1. – 4. takt: Dvojice v základním postavení postupuje volně rytmizovaným třasákovým krokem vpřed po kruhu, CH postupuje vpřed, D couvá. Spojené paže doprovázejí každý třasákový krok dvěma pohyby shora dolů a zpět, na každou dobu jeden pohyb. CH vykračuje levou nohou vpřed, D pravou nohou vzad.
3/8 takt:
5. – 8. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném tančí valčík vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH vykročí levou. D pravou nohou. Následuje změna držení (viz popis).
9. – 12. takt: Dvojice tančí v držení „v objetí“ (CH uchopí D oběma rukama v pase a D jej uchopí za ramena) obkročák houpavý s vynášením v první době taktu do výponu na noze výkročné a s ohýbáním druhé nohy zánožmo. V poslední době taktu vždy poklesne dvojice z výponu zpět do stoje na celém chodidle. CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice se otáčí vpřed po kruhu doprava.
13. – 14. takt: Dvojice se zastaví čtyřmi podupy na místě v postavení CH levým, D pravým bokem do kruhu (podupy začíná CH levou, D pravou nohou), na každou dobu 13. taktu jeden, ve 14. taktu v první době přidupne CH pravou, D levou nohou a ve dvou posledních dobách následuje výdrž ve stoji. Držení při podupech jako v taktech 9. – 12.

Tančí a hrají jako v B. 5.