• English

Zřizovatel:

B. 27 ŠPACÍR Z PROTIVANOVA


Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. D zavěšena levicí do pokrčené paže CH, vnější ruce v bok.
1. – 6. takt: Dvojice kráčí vážnou chůzí vpřed po kruhu. Oba vykročí levou nohou. Našlapují na celá chodidla. V každém taktu se provedou dva kroky. V 6. taktu ukončí dvojice chůzi zastavením na místě s obratem čelem k sobě a poklonou a vzpřímením.
7. – 12. takt = 1. – 6. takt.
13. – 14. takt: Dvojice v postavení čelem proti sobě (CH zády do středu) překřížením nohou provede dvojný obrat na místě (do postavení opět čelem proti sobě). CH kříží levou přes pravou a D pravou přes levou. Vlastní obrat se provede na špičkách. Dvojice v postavení čelem proti sobě se pokloní a vzpřímí.
15. – 16. takt = 13. – 14. takt, ale naopak. 17. – 20. takt = 13. – 16. takt.
21. – 29. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (spojené paže šikmo dolů) tančí třasák doleva. V počáteč­ních dvou taktech tančí každý tanečník sám, paže napřaženy ke svému protějšku, v jednom taktu podle CH doleva (CH vykročí levou, D pravou nohou), v dalším taktu opačným směrem a opačnou nohou. Teprve od třetího taktu se uchopí dvojice ke kolovému tanci a takto tančí až do konce třasá-kové dohrávky. Je to opět typický skočný protivanovský třasák.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova František Marek (1957) a Marie Marková (1959), Jaroslav Pavlů st. (1948) a Draha Pavlů (1954), Josef Pospíšil (1963) a Iveta Pospíšilová (1964), Josef Sedlák (1953) a Libuše Sedláková (1953), muzika jako v B. 7.