• English

Zřizovatel:

B. 23 ŠEVCOVSKÁ Z PROTIVANOVA


Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Celý tanec se tančí v podstatě krokem protivanovského skočného třasáku. V první části napodobují dvojice „ševcování“:
1. takt: CH postoupí třasákovým krokem levou šikmo vlevo vpřed a současně pravou pěstí tluče třikrát až pětkrát na levou pěst, kterou opírá o pokrčenou pravou nohu, rozmach pravé pěsti je dosti značný. D ustupuje před ním třasákovým krokem pravou nohou šikmo vpravo vzad. Podobně jako CH napodobuje zatloukání floků, ale opačnýma rukama – levou pěstí na pravou pěst. kterou si opírá o pravé koleno. Při tomto pohybu se oba poněkud skloní dovnitř.
2. takt = 1. takt. ale opačným směrem a opačnýma rukama a nohama.
3. takt = 1. takt.
4. takt = 2. takt, ale klepání pěstí na pěst je ukončeno rozhozením obou rukou stranou s hlasitým „ššš“. Někteří tanečníci místo popsaného pohybu zamotají ohnutými předloktími od sebe a rozhodí ruce stranou, jako když utahují dratev. Podobně ve všech dalších čtyřtaktích až do konce první části (celkem v 1. – 16. taktu).
Ve druhé části tance v dohrávce se dvojice uchopí ke kolovému tanci (držení zavřené, spojené paže napjaty šikmo k zemi). Až do konce dohrávky se tančí prudký protivanovský třasák s otáčením doleva.
Po dokončení třasáku se dvojice zastaví, nakloní se do středu kruhu, napnou ruce dovnitř a s hlasitým „ššš“ ukončí tanec.
V první části tance, při „ševcování“, bývají často pohyby jak „zatloukání floků“ tak i „motání a tahání dratve“ jen jakoby naznačeny.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova Pavel Barák (1964) a Radka Baráková (1970), František Marek (1957) a Maric Marková (1959), Jaroslav Pavlů st. (1948) a Draha Pavlů (1954), Jaroslav Vašíček (1974) a Eliška Vašíčková (1948), muzika jako v B. 7.