Zřizovatel:

B. 26 ŠOTYŠ Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže šikmo napřaženy k zemi. Některý tanečník má obzvlášť „elegantní“ způsob držení (např. napíná prsty, vytáčí poněkud loket atp).
1. takt: Jeden přeměnný krok provedený s výdupem podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže doprovázejí kmihem zdola nahoru a zpět, provedeným ostře a odměřeně. Ve druhé době taktu je krok ukončen rovněž akcentem, ale poněkud slabším nežli na začátku.
2. takt = 1. takt, ale opačným směrem a opačnou nohou. Kmih spojenými pažemi se provede mírně shora dolu a zpět.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky zrychlené polky (ne třasáku!) dvakrát vlevo kolem.
Pohyby 1. – 4. takty se opakují po celý tanec. Tanečníci se drží při tanci neobyčejně vzpřímeně. Všechny kroky a prvky jsou určité, přesné. Tak jako při držení paží i při pohybu nohou se občas objeví individuální zvláštnosti. Např. CH, nežli vykročí levou nohou do polky, postaví ji mírně na špičku atp. Současně provede kmih i pažemi k tanečnici atp. Někteří tanečníci dříve při polce zakládali spojené paže za záda.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova Pavel Barák (1964) a Radka Baráková (1970), Jaroslav Pavlů st. (1948) a Draha Pavlů (1954), Josef Pospíšil (1963) a Iveta Pospíši­lová (1964), Jaroslav Vašíček (1974) a Eliška Vašíčková (1948), muzika jako v B. 7.