• English

Zřizovatel:

B. 25 ŠOTYŠ Z MARIANÍNA

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu kruhu CH i D ruce v bok.
1. takt: Dva přísunné kroky podle CH směrem doleva. CH vykročí levou, D pravou nohou. Druhý přísun bývá nedo­tažen. Dvojice se mírně pohybuje v bocích.
2. takt = 1. takt. ale zpět na svá místa. Vykračuje opačná noha.
3. -4. takt: CH i D se otočí na místě osmi krůčky. CH vykročí levou. D pravou nohou. Někdy při této otáčce nepatrně postupují vpřed po kruhu. Pohyby taktu 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají členové souboru Drahan z Blanska Zdeněk Bartoš (1976) a Jana Kuběnová (1978), Roman Matal (1974) a Klá­ra Smílková (1976), Petr Sedlák (1978) a Lada Křivanová (1978), Radim Smílek (1978) a Hana Němcová (1979), muzika jako v B. 21