C. 11 PEC NÁM SPADLA ZE SOBĚCHLEB A OPATOVIC

Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ju postaví, starý pecař není doma a mladé to neumí. Chleba néni, buchta néni, co my budem včilky jest, přenesem já kvas i zemják, netěší člověka svět. Tančí trojice CH a dvě D. Trojice se postaví čelem k hudbě, obě D asi

Continue reading

C. 12 RUSAVĚNKA Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A HORNÍCH NĚTČIC

Rusava, Rusava je samé potůčky, nejeden mládenec namočil paučky. Huš, huš, sedlatá, sedlatá, červený papučky měla ta, měla ta, červený papučky měla ta. Tančí dvojice smíšené, držení ke kolovému tanci zavřeném. CH zády do středu. 1. – 5. takt: Dvojice postoupí pěti přikračovanými přísunnými kroky vpřed po kruhu (v každém

Continue reading

C. 13 RUSKA POLKA Z DOLNÍCH A HORNÍCH NĚTČIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše v držení ke kolovému tanci polootevřeném až zavřeném, CH zády do kruhu, D čelem. Postoj CH i D rovný, vzpřímený. Spojené vnější paže dvojice mírně napjaty vpřed. 1. takt – a: CH se dotkne lehce levou patou země asi

Continue reading

C. 14 RUSKÁ POLKA Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A TÝNU NAD BEČVOU

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, CH zády, D čelem do středu kruhu. CH uchopí pravou rukou levici D v pokrčení přípažmo. Vnější paže připaženy. 1. – 4. takt: Dvojice postupuje po kruhu ostře rytmizovanými přísunnými kroky (dva v taktu), první vždy s poněkud silnějším

Continue reading

C. 15 ŠEL BROŽEK ZE SKOKŮ A TUPCE

Šel Brožek na jarmak do Jičína, a tam ho přepadla velká zima, on se bránil, nezaplatil, rará, rará…. nezaplatil, gatě ztratil. Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 4. takt: Čtyři ráznější přísunné kroky vpřed po kruhu, CH vykročí levou,

Continue reading

C. 16 ŠPICPOLKA Z HORNÍCH NĚTČIC A SOBĚCHLEB

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení předpažmo, vnější ruce připaženy nebo v bok. 1. takt – a: Stoj na vnitřní noze, vnější noha se opře patou o zem, prsty kolmo vzhůru, asi stopu před stojnou nohou. Váha

Continue reading

C. 17 ŠPICPOLKA – HŘEBEČEK Z HORNÍCH NĚTČIC A VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu ve volném držení ke kolovému tanci, CH levým, D pravým bokem do středu. Dvojice je vzdálena od sebe asi krok a proto CH i D jsou v mírném předklonu a dívají se sobě na nohy. Spojené paže dvojice (CH levá, D pravá) jsou napřaženy do

Continue reading

C. 18 ŠPICPOLKA Z OPATOVIC, RAKOVA A VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády, D čelem do kruhu. 1. takt: Široký přeměnný krok dlouze sunutý podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou. 2. takt: Dva poskoky na místě, CH na levé, D na pravé noze, drahá pokrčena v koleně, chodidlo v přirozené

Continue reading

C. 19 ŠPICPOLKA Z OPATOVIC A OSEKU NAD BEČVOU

Holka modrooká, nesedávyj u potoka, holka modrooká, nesedávyj tam. Příde na tě myslivec, připraví tě o věnec, holka modrooká, nesedávyj tam. Holka modrooká, nesedávyj u potoka, holka modrooká, nesedávyj tam. V potoku se voda točí, podemele tvoje oči, holka modrooká, nesedávyj tam. Holka modrooká, nesedávyj u potoka, holka modrooká, nesedávyj

Continue reading

C. 20 TRNKA – ČERTŮV TANEC Z OSEKU NAD BEČVOU, LIPNÍKA NAD BEČVOU A TÝNU NAD BEČVOU

Dokuď jedna trnka, trnka, trnka, vždycky řiťka brnká, brnká, – ká. Dokuď jedno ovoce, ovoce, ovoce, dotuď řiťka lapoce, lapoce. Dokuď jedna hruška, hruška, hruška, dotuď řitka šušká, šušká, -šká. Dokuď jedno ovoce, ovoce, ovoce, dotuď řiťka lapoce, lapoce. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády nebo levým bokem

Continue reading