• English

Zřizovatel:

C. 17 ŠPICPOLKA – HŘEBEČEK Z HORNÍCH NĚTČIC A VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu ve volném držení ke kolovému tanci, CH levým, D pravým bokem do středu. Dvojice je vzdálena od sebe asi krok a proto CH i D jsou v mírném předklonu a dívají se sobě na nohy. Spojené paže dvojice (CH levá, D pravá) jsou napřaženy do středu. 1. takt – a: CH ve stoji na pravé noze pokrčí přednožmo levou nohu a obloukovitým pohybem „jako když hrábne kůň nohou“ se dotkne špičkou levé nohy země zkřižmo před nohou stojnou (pravou – levá špička těsně křížem před pravou). Obloukovitý pohyb levou nohou dotykem země v popsané poloze a ihned zvednutím levé špičky pokračuje vzad k pravé holeni asi 25 cm od země. D totéž pravou nohou křížem před levou nohou.
b: CH učiní tentýž hrabavý pohyb levou nohou vlevo zevnitř. Levá špička se dotýká země z druhé strany stojné (pravé) nohy ve stejné rovině jako v a). D totéž pravou nohou vpravo zevnitř.
Pokrčená noha při hrabavých pohybech opisuje vlastně malé vertikální kroužky nejprve z jedné (křížem) a pak z druhé strany (vně) chodidla stojné nohy.
2. takt: Dvojice postoupí rázně vpřed po knihu (CH vpřed, D vzad) jedním polkovým krokem s mírným nadskokem v předtaktí a s výdupem na začátku taktu (CH levou vpřed, D pravou vzad). CH opíše před vydupnutím opět levou nohou malý vertikální oblouček vpřed (ještě jedno malé „hrábnutí“ nohou).
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale druhou nohou.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale nyní se dvojice vrací polkovým krokem v sudých taktech zpět po kruhu (CH couvá, D postu­puje vpřed).
9. – 12. takt: V kolovém držení zavřeném obyčejném (bez odstupu a předklonu) polka s nátřesy v prvních dvou osmi­nách a s přeskokem na výkročnou nohu ve drahé době taktu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice postupuje vpřed po kruhu s otáčením doprava. Ve 12. taktu dvojice otáčení doprava zastaví.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale nyní se otáčí dvojice doleva. Vykročí stejná noha jako v taktech 9. – 12.

Tančí a hrají jako v C. 12.