Zřizovatel:

C. 18 ŠPICPOLKA Z OPATOVIC, RAKOVA A VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády, D čelem do kruhu.
1. takt: Široký přeměnný krok dlouze sunutý podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou.
2. takt: Dva poskoky na místě, CH na levé, D na pravé noze, drahá pokrčena v koleně, chodidlo v přirozené poloze. Na poslední osminu taktu pokrčená noha CH i D rázně přidupne celým chodidlem na zem.
3. takt = 1. takt, ale na opačnou stranu (podle CH doprava), vykročí CH pravou, D levou nohou.
4. takt = 2. takt, ale na opačné noze.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, v 8. taktu se však provedou tři akcentované poskoky, CH na pravé, D na levé noze v rytmu: dvě osminy a čtvrtka.
9. takt: Dvojice se otočí na místě o 360° doprava třemi rychlými kroky (přešlapy), CH vykročí levou, D pravou nohou.
10. takt: Dva poskoky CH na levé, D na pravé noze. Druhá noha pokrčuje při každém poskoku přednožmo (celkem dvakrát se provede v pokrčení pohyb nahoru a dolů). Na poslední osminu taktu přídup pokrčené nohy celým chodidlem.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak a opačnou nohou. 13. – 14. takt = 9. – 10. takt.
15.  takt = 11. takt.
16.  takt: Tři poskoky, CH na pravé, D na levé noze. Druhá noha pokrčena, chodidlo v přirozené poloze. Dvojice se při posko­cích mírně uklání, CH vpravo, D vlevo (ve směru poskaku­jící nohy).

Poznámka: přeměnný krok ve 3. taktu (zpětný pohyb dvojice) je o něco kratší nežli v 1. taktu při pohybu vpřed po kruhu.

Tančí a hrají jako v C. 1.