Zřizovatel:

C. 12 RUSAVĚNKA Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A HORNÍCH NĚTČIC

Rusava, Rusava je samé potůčky,
nejeden mládenec namočil paučky.
Huš, huš, sedlatá, sedlatá,
červený papučky měla ta, měla ta,
červený papučky měla ta.

Tančí dvojice smíšené, držení ke kolovému tanci zavřeném. CH zády do středu.
1. – 5. takt: Dvojice postoupí pěti přikračovanými přísunnými kroky vpřed po kruhu (v každém taktu jeden krok s přísu­nem), vykročí vnější nohy. Spojené paže mírně komíhají v každém taktu jednou nahoru a dolů. CH vykročí levou, D pravou nohou.
6. – 10. takt = 1. – 5. takt, ale pozpátku na svá místa. Vykročí opačná noha. Paže doprovázejí každý krok limitem shora dolů a zpět.
11. takt – a: Výdup CH levou, D pravou nohou vpřed po kruhu a současně pohyb spojenými pažemi spodním obloukem vpřed vzhůru.
b: Vzpřim, paže se vracejí zpět do původní polohy. Přenese­ní váhy těla zpět. D na levou, CH na pravou nohu.
12. takt = 11. takt.
13. – 14. takt: V kolovém držení zavřeném tančí dvojice houpa-vý obkročák („šlapák“) z celého chodidla do nadnesení do polovýponu, dva kroky v taktu – každým krokem otočení o půl kola doprava, CH vykročí levou, D pravou nohou.
15. – 21. takt: Rychlý šlapák téměř na místě nebo s mírným pohybem vpřed po kruhu. 22. takt: Dvojice zastaví víření. Výdrž ve stoji.

Tančí Vladimír Čoček (1950) a Věra Grygarová (1948) z Vese-líčka, hraje muzika Lučina z Přerova jako v C. 1, zpívá Jan Millý (1947) z Velké Bystřice.