Zřizovatel:

C. 20 TRNKA – ČERTŮV TANEC Z OSEKU NAD BEČVOU, LIPNÍKA NAD BEČVOU A TÝNU NAD BEČVOU

Dokuď jedna trnka, trnka, trnka,
vždycky řiťka brnká, brnká, – ká.
Dokuď jedno ovoce, ovoce, ovoce,
dotuď řiťka lapoce, lapoce.

Dokuď jedna hruška, hruška, hruška,
dotuď řitka šušká, šušká, -šká.
Dokuď jedno ovoce, ovoce, ovoce,
dotuď řiťka lapoce, lapoce.

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády nebo levým bokem do středu knihu. CH uchopí D oběma rukama kolem pasu, D mu položí ruce ze stran na ramena. V tomto postavení se otáčí dvojice dokola „trnkovými poskoky“.
1. takt – a: CH vykročí levou, D pravou nohou s mírným pootočením doprava, noha došlápne celým chodidlem na zem. b: Poskok na noze výkročné s otočením o dalšího čtvrt kruhu (někdy – zvláště ze začátku tance se otáčí dvojice mírněji).
2. takt = 1. takt, ale na opačné noze.
Těmito poskoky se otáčí dvojice stále dokola. V určité chvíli, obvykle na začátku tance nebo uprostřed nápěvu, CH i D třikrát zadupají, CH levou, pravou, levou nohou. D pravou, levou pra­vou nohou (dvě osminy a jedna čtvrtka). Tempo tance se stupňuje – proto název „čertův tanec“.
Někdy se tančí i další figury, např. dvojice v postavení levým bokem do středu, D po pravici CH zavěšeno levicí do jeho pokrčené pravice, postupují vpřed po kruhu „trnkovými posko­ky“. V lichých taktech vykračuje CH levou, D pravou nohou (vnějšíma nohama), vnitřní nohy mírně pokrčují přínožmo nebo zánožmo. V sudých taktech vykračuje vpřed vnitřní noha a vnější pokrčuje přínožmo. Na začátku této figury obvykle tanečníci při výdupu vnější nohou se předkloní a postupně se v průběhu 1. taktu napřímí. V dalších taktech pak už zůstávají vzpřímeni. Takto postupují až do konce 8. taktu. V 9. – 16. taktu se pak stejnými poskoky otáčejí na místě tak, že CH couvá a D postupuje vpřed. Při otáčení CH i D upaží vnější paže dolů. Pak znovu v dalších osmi taktech postupuje dvojice trnkovými poskoky vpřed po kruhu (na začátku opět zvýrazněn první výdup vpřed předklonem a postupným napřímením obou tanečníků, případně i gestem vnějších paží, CH ji může zvednout do výše atp.).
9. – 16. takt: Dvojice se otáčí na místě kolem společné osy trnkovými poskoky. Nyní však couvá D.
Při dalším opakování nápěvu se znovu chytne dvojice do držení ke kolovému tanci („v objetí“) a tančí znovu trnkovými poskoky dokola vpřed po kruhu s občasným trojitým zatupáním.
Poněvadž se tanec zrychloval a celkový taneční projev nabýval na dynamičnosti, nazývali jej také „čertův kus“.

Tančí, hrají a zpívají jako v C. 4.