Zřizovatel:

C. 14 RUSKÁ POLKA Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A TÝNU NAD BEČVOU

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, CH zády, D čelem do středu kruhu. CH uchopí pravou rukou levici D v pokrčení přípažmo. Vnější paže připaženy.
1. – 4. takt: Dvojice postupuje po kruhu ostře rytmizovanými přísunnými kroky (dva v taktu), první vždy s poněkud silnějším akcentem. Vykračuje stále vnější noha (D pravou, CH levou), krůčky jsou výrazně našlapované shora na celé chodidlo. Noha výkročná je vytočena špicí vpřed po kruhu, při nakročení je koleno napjato. Druhá přiráží střední částí vnitřní strany chodidla v pravém úhlu k patě nohy výkročné. Poslední přísun ve 4. taktu je ukončen v poslední osmině přídupem D levou a CH pravou nohou shora dolů.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale zpět, vykračuje opačná noha. Dvojice se na začátku 5. taktu otočí, CH vpravo, D vlevo čelem vzad. Držení však zůstává stejné jako v taktu 1. – 4., avšak spojené paže, levá D a pravá CH, obloučkem dovnitř dolů se protáhnou směrem vzad do pohybu tance ve směru hodinových ručiček. V 8. taktu oba 3 odupy na místě CH – p, 1, p, D – 1, p, 1 nohou.
9. – 16. takt: Dvojice tančí v držení ke kolovému tanci zavřeném natřásavou polku vždy s výskokem na začátku taktu vpřed po kruhu proti hodinovým ručičkám. D vykročí pravou, CH levou nohou. V posledním taktu ukončí dvojice polku třemi podupy.

Tančí a hrají jako v C. 1.