Zřizovatel:

C. 16 ŠPICPOLKA Z HORNÍCH NĚTČIC A SOBĚCHLEB

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení předpažmo, vnější ruce připaženy nebo v bok.
1. takt – a: Stoj na vnitřní noze, vnější noha se opře patou o zem, prsty kolmo vzhůru, asi stopu před stojnou nohou. Váha zůstává na vnitřní noze.
b: Vnější noha se odlepí patou od země a pokrčena v koleně se dotkne špičkou země na stejném místě, kde se prve opírala patou o zem. Oba pohyby se provedou s mírným hmitem na noze stojné.
2. takt: Polkový krok vnější nohou vpřed po kruhu s mírným předkloněním trupu na začátku a s postupným napřimo-váním až do konce taktu. Pohyb je veden hlavou. Vnější noha při vykročení se pokrčí dosti vysoko přednožmo, chodidlo se přitáhne k lýtku vnitřní nohy a obloukem se vymrští vpřed. Polkový krok se provede na začátku s mír­ným poskokem na vnitřní noze, přičemž vnitřní noha nepatrně podklouzne vzad. Tento pohyb začíná vlastně v předtaktí.
3. – 4. takt =1. – 2. takt ale, opačnýma nohama. 5. – 6. takt =1. – 2. takt.
7. takt = 1. takt, ale opačnou nohou.
8. takt: Místo poskočného polkového kroku tři dupavé kroky téměř na místě v rytmu: dvě osminy a jedna čtvrtka. CH při těchto podupech zůstává ve stejném postavení čelem vpřed, D těmito podupy předstoupí před CH.
9. – 16. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci a tančí mírně natřásavou polku vpřed po kruhu s otáčením doprava, s na­třásáním v prvních dvou osminách taktu a s přeskokem na nohu výkročnou ve druhé době taktu. Tančí se téměř po celých chodidlech. Ramena tanečníků se při tanečním kroku volně natřásají.
Schéma kroku:

1. doba – 1. osmina:pravá noha (D)
levá noha (CH)
2. osmina:levá noha (D)
pravá noha (CH)
2. doba:přeskok na pravou (D) přeskok na levou (CH)

Tančí a hrají jako v C. 12.