Zřizovatel:

C. 19 ŠPICPOLKA Z OPATOVIC A OSEKU NAD BEČVOU

Holka modrooká, nesedávyj u potoka,
holka modrooká, nesedávyj tam.
Příde na tě myslivec, připraví tě o věnec,
holka modrooká, nesedávyj tam.

Holka modrooká, nesedávyj u potoka,
holka modrooká, nesedávyj tam.
V potoku se voda točí,
podemele tvoje oči,
holka modrooká, nesedávyj tam.

Holka modrooká, nesedávyj u potoka,
holka modrooká, nesedávyj tam.
Potem budeš plakati,
pozdě bycha honiti,
holka modrooká, nesedávyj tam.

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, které se střídá s polootevřeným, CH uvnitř, D vně.
1. takt – a: Prudký výkrok s výdupem se sníženým těžištěm vnější nohou (CH levou, D pravou) a s odvrácením dvojice od sebe zevnitř o čtvrt kruhu do směru tance, D vpravo, CH vlevo. Druhá noha zároveň prudkým švihem zdola nahoru pokrčí přednožmo poníž dovnitř směrem vpřed po kruhu.
b: Nízký poskok CH na levé, D na pravé noze. Vnitřní nohy – CH pravá, D levá – jsou paralelně vedle sebe pokrčeny. Vnitřní boky obou tanečníku jsou blízko u sebe.
2. takt = 1. takt, ale naopak, opačnou nohou a opačným směrem. CH vydupne pravou, D levou nohou. Současně se vytočí v bocích dovnitř čelem vzad, stále se pevně držíce jako v 1. taktu. (Velkou roli při poskocích s doprovodnými pohyby druhé nohy hraje vytáčení v bocích při pokrčování nohou přednožmo.)
3. – 4. takt a 5. – 6. takt a 7. – 8. takt = 1. – 2. takt.
9. takt = 1. takt.
10. takt: V postoji z předcházejícího taktu v polootevřeném držení – spojené paže napřaženy vpřed po kruhu- CH i D poskočí třikrát na jedné noze: CH na levé, D na pravé. Druhé nohy (vnitřní) jsou pokrčeny přednožmo, paralelně vedle sebe. Uvedenými třemi poskoky se dvojice otočí na místě o 180° vpravo (do protisměru), D couvá, CH postupuje vpřed.
Poznámka k provedení 9. a 10. taktu: dvojice se začíná otáčet již v taktu 9. b) a otáčení třemi poskoky v 10. taktu plynule nava­zuje na 9. takt b).
11. takt – a: CH pravou, D levou nohou krok s výdupem a s obratem o 90° dovnitř.
b: CH i D poskok na výkročné noze (CH na pravé, D na levé), druhé nohy pokrčeny přednožmo dovnitř, CH levou, D pravou. Držení zůstává stejné, ale poněkud se uvolní.
12. takt: Třemi poskoky, CH na pravé, D na levé noze, vnitřní nohy pokrčeny paralelně, boky u sebe, se otočí o dalších 90° vpravo. Nyní couvá CH.
13. – 14. takt = 9. – 10. takt. 15. – 16. takt = 11. – 12. takt.

Tančí, hrají a zpívají jako v C. 12.