Zřizovatel:

C. 11 PEC NÁM SPADLA ZE SOBĚCHLEB A OPATOVIC

Pec nám spadla, pec nám spadla,
kdopak nám ju postaví,
starý pecař není doma a mladé to neumí.

Chleba néni, buchta néni,
co my budem včilky jest,
přenesem já kvas i zemják,
netěší člověka svět.

Tančí trojice CH a dvě D. Trojice se postaví čelem k hudbě, obě D asi krok před CH. CH vzpaží obě ruce nad hlavy dívek a zpívá první sloku taneční písně.
DD se za zpěvu písně pod zvednutými pažemi otáčejí rychlými shora našlapovanými krůčky (čtyři v taktu dvou-čtvrtečním) dovnitř směrem k tanečníkovi, pravá D doleva a levá D doprava. Kroky jsou úsečné, staccatové, mírně jakoby natřasavé. Pravá D vykračuje levou nohou, levá D pravou nohou. Čtyřmi krůčky se otočí jednou dokola. Paže jsou připaženy.
Hudba přehrává předzpívaný nápěv jedenkrát. CH se zatáčí za lokty střídavě s pravou a levou D vždy čtyřmi obyčejnými běhovými kroky.
1. – 2. takt: Závěsem za pravé lokty zátočka s pravou D čtyřmi běhovými kroky. CH i D vykročí levou nohou.
3. – 4. takt: CH uvolní pravou D a zatočí se s levou D za levé lokty. Levá D vybíhá pravou nohou.
Při zátočkách trojice postupuje stále mírně vpřed po kruhu.
Lichá D vždy postupuje sama čtyřmi běhovými krůčky vpřed, aby byla trojice stále pohromadě.
Při druhé sloce je opět trojice na místě (dívky se podtáčejí jako prve). Při opakování nápěvu rovněž totéž jako v prvním znění.

Tančí Vladimír Čoček (1950), Zuzana Horáková (1977) a Olga Skopalová (1974) z Veselíčka a Lipníka, hraje muzika Luči­na z Přerova jako v C. 1.