• English

Zřizovatel:

C. 15 ŠEL BROŽEK ZE SKOKŮ A TUPCE

Šel Brožek na jarmak do Jičína,
a tam ho přepadla velká zima,
on se bránil, nezaplatil, rará, rará….
nezaplatil, gatě ztratil.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1. – 4. takt: Čtyři ráznější přísunné kroky vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou stranou. Druhá noha přisou-vá po celé ploše chodidla. Obě chodidla jsou stále paralelně vedle sebe. Každý krok přísunný doprovázejí spojené paže kývavým pohybem zdola nahoru a zpět. Ve 4. taktu místo kroku přísunného obvykle tanečníci zastaví v první době taktu přídupem výkročné nohy. Ve druhé a třetí době výdrž ve stoji. Spojené paže šikmo vzhůru.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu, ale zpět po kruhu a opačnou nohou.
Kmihy spojených paží doprovázejí každý krok přísunný pohybem z upažení nahoru do vzpažení dovnitř a zpět.
V 8. taktu v první době se zastaví dvojice rovněž přídupem výkročné nohy, D levé, CH pravé. 9. – 10. takt: Jeden přísunný krok CH levou, D pravou nohou vpřed po kruhu, v 10. takt přídupem zastavit.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt opačnou nohou (kmihy paží zůstá­vají stejné jako prve).
13. – 20. takt: Dvojice v držení jako ke kolovému tanci tančí valčík.

Tančí, hrají a zpívají jako v C. 12.