A. 8 KALAMAJKA ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým a D pravým bokem do kruhu. CH ruce v bok, D za zády, pravá dlaň v levé dlani. Pohyby CH: 1. takt: Přeměnný krok levou nohou vpřed (postupuje za děvčetem po kruhu). 2. takt: Dva poskoky na levé noze. Při prvním poskoku

Zobrazit více

A. 9 KATANAK Z KOZLOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok. Ja mam děvče, ono mě chce, ono černe oči ma, ono za mnu do maštale a ja za nim do chliva. 1. – 3. takt: Dvanáct obyčejných

Zobrazit více

A. 10. KOHUT Z KOZLOVIC A MĚRKOVIC

[: Pasla barany mezi horami :], [: kdo ti, holka, za to muže, že maš takoveho muže, že něni s nami. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. 1. – 4. takt: Zátočka na místě závěsem za pravé lokty osmi prudkými kroky o jeden

Zobrazit více

A. 11 KOHUT Z KUNČIC

Píseň jako v A. 10. Držení a postavení jako u kohuta z Kozlovic. 1. – 4. takt: Zátočka za pravé lokty dvakrát dokola osmi ráznými kroky, vykročí levá noha. 5. – 8. takt: Zátočka na levé lokty, vykročí pravá noha, při posledním kroku se dvojice pustí, ruce v bok. 9. takt: Dvojice

Zobrazit více

A. 12. KOLO Z KOZLOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok. 1. – 6. takt: CH a D se proplétají po kruhu ráznější chůzí (dva kroky v taktu), jako u řetězu v České besedě, ale bez držení. Na první dobu každého lichého taktu se

Zobrazit více

A. 13. KOVAL Z KOZLOVIC

Dohrávka je podle Žofky Havlové z Kozlovic (Leoš Janáček) Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu, nedrží se. 1. – 12. takt: D ustupuje před CH poskočným krokem vzad. V každém taktu udělá jeden krok a poskok. Při poskoku kříží druhá noha

Zobrazit více

A. 14 LENDR Z KOZLOVIC

Tančí dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí). 1. – 2. takt: valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. 3. – 4. takt: Čtyři podupy na místě. CH začíná levou, D pravou nohou. Na druhou a třetí dobu čtvrtého taktu výdrž ve stoji. 5. –

Zobrazit více

A. 15. LENDR ZE PSTRUŽÍ

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí). Po celou dobu se tančí obkročák s nadnesením až mírným poskokem. Druhá noha se při tanci mírně pokrčuje. Dvojice se mírně uklání na noze výkročné. CH vykročí na začátku tance levou, D pravou nohou. V každém taktu se provede

Zobrazit více

A. 16 MAZUR Z MĚRKOVIC

Buděmy se točiť mazura, mazura, hdě myšička vleze, tam ďura, tam ďura, [: dyž je myš v komoře třeba na ňuposlať kocura :]. [: Micko, Murku, chytaj, chytaj myšičku, Micko, Murku, chytaj, chytaj myš. :] Tančí dvojice smíšené levým bokem do kruhu, D před CH. Držení za obě ruce ve

Zobrazit více

A. 17 PASALA VOLKY Z KOZLOVIC I

Pasala volky na bukovině, i vzala sobě skřipce jedině, [: si hrala, zpivala, takto sobě sive volky pasala :]. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu. Možno tančit též v řadách čelem proti sobě. Držení za pravé ruce, levé v bok. 1. – 4. takt: Čtyři přísunné

Zobrazit více