Zřizovatel:

A. 13. KOVAL Z KOZLOVIC

Dohrávka je podle Žofky Havlové z Kozlovic (Leoš Janáček)
Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu, nedrží se.
1. – 12. takt: D ustupuje před CH poskočným krokem vzad. V každém taktu udělá jeden krok a poskok. Při poskoku kříží druhá noha vzadu za nohou poskočnou (holeň pokrčené nohy se dotýká téměř lýtka). V lichých taktech vykračuje pravá noha. D ruce v bok. Natáčí současně trup doleva. V sudých taktech je to naopak. CH postupuje za D přískočným krokem mírně šikmo vlevo (liché takty) a vpravo (sudé takty) vpřed:
1. takt – a1: Odrazem pravé skok šikmo vlevo vpřed.
a2: Příkrok pravé nohy k levé.
b: Přešlap na místě levou nohou.
2. takt = 1. taktu, ale naopak, opačnou nohou. Takto až do konce 12. taktu.
13. takt – a: Oba tlesknou do dlaní (stoj spojný).
b: Výdrž.
14. – 20. takt: V držení zavřeném ke kolovému tanci rychlý šlapák (dva kroky v taktu).

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Rudolf Kalus (1953) a Ivana Fulneková (1966), muzika jako v A. 1.