Zřizovatel:

A. 14 LENDR Z KOZLOVIC

Tančí dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí).
1. – 2. takt: valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4. takt: Čtyři podupy na místě. CH začíná levou, D pravou nohou. Na druhou a třetí dobu čtvrtého taktu výdrž ve stoji.
5. – 10. takt: Valčík vpřed po kruhu
11. -12. takt = 3. – 4. takt. 13. – 18. takt = 5. – 10. takt.
19. takt: CH i D podup na místě a výdrž ve stoji
20. takt: Výdrž ve stoji na místě.

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic jako v A. 12.