• English

Zřizovatel:

A. 16 MAZUR Z MĚRKOVIC

Buděmy se točiť mazura, mazura,
hdě myšička vleze, tam ďura, tam ďura,
[: dyž je myš v komoře třeba na ňuposlať kocura :].

[: Micko, Murku, chytaj, chytaj myšičku,
Micko, Murku, chytaj, chytaj myš. :]

Tančí dvojice smíšené levým bokem do kruhu, D před CH. Držení za obě ruce ve skrčení připažme. Někdy používají šátečků.
I. část – 3/4 takt.
1. takt: Dva přísunné kroky šikmo vlevo vpřed (první a druhá doba taktu). Oba vykročí levou. Na třetí dobu krůček téměř na místě levou, pravá noha se dotkne špičkou země zkřižmo před levou. D se pootočí vlevo vzad a pohlédne přes levé rameno na CH.
2. takt = 1. takt, ale doprava a pravou nohou.
3. takt: Zvednutím pravých paží se šátky přechází D doleva kolem levého ramene CH dozadu a podtáčí se současně pod spojenými pažemi. (Provede dva kroky levou a pravou nohou a přísun levou.) CH pomáhá při převádění D za sebe zvednutím spojených paží se šátkem a krouživým pohybem pravé paže nazad. Současně postoupí dvěma kroky (levou, pravou) a přísunem levé mírně vpřed.
4. – 6. takt = 1. – 3. takt: Nyní je však CH vpředu. V závěru pak přechází nazad a D po jeho pravé straně opět do původního postavení zpět před CH.
7. – 12. takt = 1. – 6. takt.

II. část – 2/4 takt:
Pohyby popsané v I. části v taktu 1. – 12. se tančí nyní v taktu 2/4.
1. takt: CH i D jeden přeměnný krok šikmo vlevo vpřed. D se mírně natočí doleva za CH.
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 4. takt: CH postupuje čtyřmi poklusovými krůčky mírně vpřed (vykročí levá noha). D obíhá CH po jeho levé straně vzad s podtáčkou pod spojenými pažemi se šátky třemi krůčky (vykročí levá) s přísunem pravé nohy. CH je nyní před D.
5. takt: Přeměnný krok šikmo vlevo vpřed (vykročí levá), CH se natočí doleva za D.
6. takt = 5. taktu, ale naopak a opačnou nohou.
7. – 8. takt: CH čtyři poklusové krůčky na místě, přechází po jeho pravé straně do původního postavení před CH. Oba vykročí levou nohou.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Vlastimil Tabach (1968) a Věra Tobolová (1968), muzika jako v A. 1., zpívají Marie Ševčíková (1960) a Věra Valíčková (1962).