C. 12 KOHUT (PO ČEM STARA ROBKO) Z KRMELÍNA

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu. Po čim, stara robko, po čim hrabě maš, po čim, stara robo, hrabě prodavaš, po dva, po tři, mily synku, prodavam hrabě na rynku, tak ja, mily synku, hrabě prodavam. Po čim, stara robo, po

Zobrazit více

C. 13 KOŽUCH PODOLSKY Z HUKVALD

Tančí trojice smíšené (CH a dvě D) v čelném postavení po obvodu kruhu nebo v rozptylu po taneční místnosti levým bokem do středu. Drží se za ruce vzadu křížem. 1. – 4. takt: Čtyři přeměnné kroky vpřed, vykročí levá noha. Krok je natřásaný a vyšlapaný: v poslední osmině taktu se provede

Zobrazit více

C. 14 KOŽUCH PODOLSKY Z KRMELÍNA

Táž melodie jako v C. 13. Tančí trojice smíšené (CH a dvě D) v čelném postavení po obvodu kruhu nebo v rozptylu po taneční místnosti levým bokem do středu. CH uprostřed, D po stranách. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce D volně podél těla. 1. – 4.

Zobrazit více

C. 15 KŘIVO NOŽKA (JO SEM SYNEK) Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za pravé ruce ve výši pasu. Celý tanec se tančí krokem valčíku na polku (ve 2/4 taktu), označovaném někdy jako „lašský šotyš“. V jednom taktu je nutno vykonat na – a výkrok a přísun do výponu

Zobrazit více

C. 16 POŽEHNANY Z JANOVIC

Tančí trojice. CH a dvě D. CH stojí uprostřed s pažemi podél těla, D po jeho pravé a levé ruce, paže rovněž podél těla nebo v bok. 1. – 3. takt: CH žehná pravou paží nad hlavou pravé D vlnivým pohybem zápěstí. V každém taktu na první dobu směrem dolů,

Zobrazit více

C. 17 RUSKA POLKA Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za pravé ruce vpředu ve výši ramen D (spojené pravice jsou před levým ramenem D). Levé ruce volně podél těla. 1. takt: Jeden přeměnný krok vpřed, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou). 2. takt

Zobrazit více

C. 18 RUSKA POLKA (MÁCHOVSKÁ) Z KRMELÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, v provedení na kazetě je nahrazen obyčejnou, mírně nadnášivou chůzí. Dvojice je nyní levým bokem do středu. CH po levici D. Spojené pravice jsou ve výši pasu před tělem mírně pokrčeny. 2. takt – a: Stoj přednožný pravou (CH i D protaženou špičkou pravé nohy e

Zobrazit více

C. 18 RUSKÁ POLKA (MÁCHOVSKÁ) Z KRMELÍNA (choreografie Zdena Kyselá)

Melodie jako v C. 18. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za pravé ruce před tělem v mírném pokrčení. Levé ruce buď ohne CH i D za záda, hřbet ruky na kříži. Nebo CH jako prve, D spustí levici podél těla

Zobrazit více

C. 19 ŠATEČKOVY Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za obě ruce, spojené šátky, asi ve výši boků. 1. takt – a: Úkrok CH levou, D pravou nohou (podle CH vlevo stranou). Spojené paže se šátky kývnou obloukem ve směru výkroku

Zobrazit více

C. 20 ŠTORC Z KRMELÍNA

Pod dubem, pod dubem, tancovala s Jakubem, pod dubem, trala lalalala, pod dubem, pod dubem tancovala s Jakubem, pod dubem, tancovala tam. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v tanečním prostoru v držení polootevřeném, CH zády do středu, spojené paže směřují vpřed ve směru tance (v 1. taktu). Při

Zobrazit více