• English

Zřizovatel:

A. 11 KOHUT Z KUNČIC

Píseň jako v A. 10.
Držení a postavení jako u kohuta z Kozlovic.
1. – 4. takt: Zátočka za pravé lokty dvakrát dokola osmi ráznými kroky, vykročí levá noha.
5. – 8. takt: Zátočka na levé lokty, vykročí pravá noha, při posledním kroku se dvojice pustí, ruce v bok.
9. takt: Dvojice skoky snožmo (na každou dobu jeden) za CH.
10. takt: Totéž, ale čtyři skoky snožmo (na každou osminu jeden).
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale zpět za D.
13. – 14. takt: Zátočka za pravé lokty čtyřmi kroky o půl kola (vymění si místa), vykročí levá.
15. – 18. takt = 9. – 12. taktu
19. – 20. takt = 13. – 14. taktu, ale naopak (za levé lokty), vykročí pravá.

Tančí a hrají jako v A. 10.