A. 18 PASALA VOLKY Z KOZLOVIC II

Pasala volky na bukovině, sama seděla na ďatělině, [: si hrala, zpivala, takto sobě sive volky pasala :]. Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě v řadě nebo v kruhu jako u varianty první. CH a D se uchopí za obě ruce (někdy se drželi i za ruce křížem,

Continue reading

A. 19 PILKY Z KOZLOVIC I

Už ty pilky dořezaly, už ty mlynky domlely, už sedlaci domlatili, už su prazdne stodoly. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, CH zády do středu. Držení jako ke kolovému tanci polootevřené. 1. – 2. takt: Dva přeměnné kroky vpřed (CH vykročí levou, D pravou

Continue reading

A. 20 PILKY Z KOZLOVIC II

Píseň jako v A. 19. Postavení a držení jako u pilek z Kozlovic I. 1. – 2. takt: Dva přeměnné kroky vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou. 3. – 4. takt: Dvojice se otočí na místě kolem společné osy ve stejném postavení a držení čtyřmi poskočnými kroky doprava (D

Continue reading

A. 21 PILKY ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Už ty pilky dořezaly, už ty mlynky domlely, už sedlaci domlatili, už su prazdne stodoly. [: tralalala… lala. :] Postavení a držení jako u pilek z Kozlovic I. Tančí se jako pilky z Kozlovic I. V závěru přeměnných kroků v 1. – 2. taktu je zřetelné vyhoupnutí z celého chodidla

Continue reading

A. 22 TRAGAČ ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené (v objetí). Kam, děvčatka, kam dětě, švim, švim, kera moja, kera moja budětě? A ja něchcu Pepika, švim, švim, něposlucha, něposlucha tatika. 1. takt: Jeden přeměnný krok podle CH doleva (CH vykročí levou, D pravou

Continue reading

A. 23 VOJTEK Z KOZLOVIC A LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

U našiho dvorka železna zaporka, a dajtě si pozor na zbojnika Vojtka, [: hej, hola, ho, hej, hola, ho, na zbojnika Vojtka! :] Tančí dvojice smíšené po knihu. CH zády do středu. Držení ke kolovému tance polootevřené, vnější ruce mírně pokrčené. 1. takt – a: CH i D vykročí rázně vnějšíma

Continue reading