Zřizovatel:

A. 12. KOLO Z KOZLOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok.
1. – 6. takt: CH a D se proplétají po kruhu ráznější chůzí (dva kroky v taktu), jako u řetězu v České besedě, ale bez držení. Na první dobu každého lichého taktu se natočí loktem (levým) vpřed a vykročí levou nohou. V sudých taktech (pravým loktem vpřed) a vykročí opět levá noha.
9. – 10. takt: CH a D se se svým protějškem obejdou zády k sobě s otočením o 360° Levý loket vysunut vpřed.
11. – 16. takt: Dvojice se vracejí proplétáním zpět na původní místa. V závěru se uchopí všichni navzájem za ruce v připažení a vytvoří vázaný kruh čelem do středu, střídavě CH a D.
17. – 22. takt: Kruh se pohybuje ostrou chůzí (dva kroky v taktu) doprava, vykročí levá přes pravou nohu. Krok se postupně stupňuje do nízkého kroku poskočného.
Dohrávka:
Během 23. a 24. taktu provedou CH odrazem snožmo svis ležmo, pokrčená pravá noha se opře chodidlem vpředu o zem a levá se natáhne do středu (chodidla CH se navzájem téměř dotýkají). V rytmu hudby tlukou chodidly o zem (naznačují točení mlýnského kola). D drží chlapce za ruce a pokračují v ostré chůzi po kruhu. V posledním taktu vyskočí CH zpět do stoje spojného a pustí se. D se na krátkou mezihru otáčejí na místě v osminovém rytmu doprava. Při opakování celého tance si CH často zažertují a ukončí tanec pádem na zem.
Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Rudolf Kalus (1953) a Ludmila Fizková (1963), Zdeněk Mičulka (1959) a Ivana Fulneková (1966), Vlastimil Tabach (1968) a Věra Tobolová (1968), Jiří Valíček (1954) a Věra Valíčková (1962), muzika jako v A. 1.