• English

Zřizovatel:

A. 15. LENDR ZE PSTRUŽÍ

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí). Po celou dobu se tančí obkročák s nadnesením až mírným poskokem. Druhá noha se při tanci mírně pokrčuje. Dvojice se mírně uklání na noze výkročné. CH vykročí na začátku tance levou, D pravou nohou. V každém taktu se provede jeden krok.

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic jako v A. 12.