• English

Zřizovatel:

A. 9 KATANAK Z KOZLOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok.

Ja mam děvče, ono mě chce, ono černe oči ma,
ono za mnu do maštale a ja za nim do chliva.

1. – 3. takt: Dvanáct obyčejných kroků vpřed po kruhu, CH vykročí levou nohou vpřed, D pravou nohou vzad. Spojené pravice kývají při chůzi vždy na první dobu taktu podle CH doleva, na druhou dobu taktu doprava.
4. takt: Tři podupy na místě. CH levou, pravou, levou, D pravou, levou, pravou nohou. V poslední době taktu výdrž ve stoji.
5. – 8. takt: totéž zpět po kruhu (CH vykročí pravou nohou vzad, D levou nohou vpřed), pohyb spojených paží má začínat podle CH doprava.
Dohrávka: Držení ke kolovému tanci zavřené (v objetí). Dvojice tančí vpřed po kruhu „trnkovými poskoky“ – poskočný šlapák (obkročák). v taktu jeden obkročák poskočný:
1. takt – a: CH vykročí levou nohou vpřed, D pravou nohou vzad.
b: Poskok na noze výkročné s otočením o půl kola vpravo. Druhá noha při poskoku pokrčí přínožmo, špička u paty výkročné nohy míří dolů.
2. takt = 1. taktu, ale opačnou nohou.
1. – 2. takt se opakuje až do konce.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Vlastimil Tabach (1968) a Věra Tobolová (1968), muzika jako v A. 1, zpívají Rudolf Kalus (1953) a Jiří Valíček (1954).