Zřizovatel:

A. 8 KALAMAJKA ZE LHOTKY POD ONDŘEJNÍKEM

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým a D pravým bokem do kruhu. CH ruce v bok, D za zády, pravá dlaň v levé dlani.
Pohyby CH:
1. takt: Přeměnný krok levou nohou vpřed (postupuje za děvčetem po kruhu).
2. takt: Dva poskoky na levé noze. Při prvním poskoku pravá noha vyšvihne přednožmo pokrčeně zevnitř a při druhém švihem kříží přes levou dovnitř.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu, ale opačnou nohou.
5. – 6. takt = 1. – 2. taktu.
7. takt: Čtyřmi drobnými poklusovými krůčky na místě, obrat o 360° vpravo, vykročí pravá.
8. takt: Tři podupy se sníženým těžištěm, začíná pravá.

Pohyby D: Ustupuje přeměnnými kroky nazad, s natočením vždy ve směru nohy výkročné.
1. – 6. takt: Šest přeměnných kroků nazad. V lichých taktech vykračuje pravá noha s natočením doprava, v sudých levá s natočením doleva.
7. takt: Otáčka čtyřmi drobnými poklusovými krůčky doprava o 360°, vykročí pravá noha. (Na kazetě nedotaženo, proto v 8. t. začala levá.)
8. takt: Tři podupy na místě čelem k CH se sníženým těžištěm, začíná pravá.
Dohrávka: Dvojice se uchopí za ruce vpředu křížem, pravice nahoře.
9. takt: Jeden krok přeměnný vpřed, CH levou nohou, D pra­vou.
10. takt: Dva poskoky na noze výkročné – CH na levé, D na pravé. Druhá noha při prvním poskoku přednoží dovnitř dolů a při druhém pokrčí zkřižmo (dovnitř) přes nohu poskočnou.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak (zpět) a opačnou nohou.
13. – 14. takt = 9. – 10. taktu.
15. takt = 11. taktu.
16. takt: Oba tři podupy na místě, CH levou, pravou, levou, D pravou, levou, pravou.

Tančí a hrají jako v A. 7.