• English

Zřizovatel:

A. 17 PASALA VOLKY Z KOZLOVIC I

Pasala volky na bukovině,
i vzala sobě skřipce jedině,
[: si hrala, zpivala,
takto sobě sive volky pasala :].

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu. Možno tančit též v řadách čelem proti sobě. Držení za pravé ruce, levé v bok.
1. – 4. takt: Čtyři přísunné kroky podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém přísunném kroku kmih podle CH doleva a zpět.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale naopak a opačnou nohou
9. – 10. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok. Tři řezankové poskoky na místě, na každou dobu jeden (9. – a, b, 10. takt -a) Řezanka se provádí poskokem do stoje rozkročného v rovině bočné, začíná pravá noha vpřed, b – výdrž ve stoji rozkročném, pravou nohou vpřed (váha těla je na přední noze).
11. – 12. takt = 9. – 10. taktu, ale opačnou nohou (začíná levá vpřed).
13. – 16. takt: Závěsem za pravé loky, zátočka sedmi poskočnými krůčky jednou kolem, D vykročí pravou, CH levou nohou (ale měl by rovněž vykročit pravou). V poslední době 16. taktu CH i D přísunem stoj spojný.
9. – 16. takt se opakuje. Řezankové poskoky v 9. taktu začínají pravou nohou vpřed a při zátočce v 13. – 16. taktu se dvojice zavěsí za levé lokty, CH vykročí levou, D pravou nohou, ale měli by oba pravou.

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic jako v A. 12.