B. 19 HULAN Z OSTRAVICE (druhé provedení)

Táž. melodie jako v B. 17. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo ve volném prostoru, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok. 1. takt: Přeměnný krok CH vpřed levou, D vzad pravou: a: Krok – sun (CH levou vpřed, D pravou vzad). b: Krok

Zobrazit více

B. 20 KALAMAJKA Z OSTRAVICE A MORAVKY

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru levým bokem do středu, D po pravici CH. Ruce složeny nízko za zády, dlaň do dlaně. 1. takt: Delší přeměnný krok šikmo stranou vpřed. CH pravou nohou doprava za D z kruhu ven, D levou nohou doleva před CH do kruhu.

Zobrazit více

B. 21 KALAMAJKA ZE STARÝCH HAMER-HUŤKULE

Táž melodie jako v B. 20. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok nebo složeny dlaň do dlaně vzadu za tělem. 1. takt: D postoupí dupavým přeměnným krokem (vykročí pravá) doprava po kroužku ve směru hodinových ručiček o

Zobrazit více

B. 22 KOHUT (ZAHON NA KOBZOLE) Z GRUNĚ

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě paže volně podél těla. 1. – 4. takt: Zátočka na místě závěsem za pravé lokty (levé ruce volně podél těla) dvakrát kolem osmi ráznými kroky, vykročí levá noha. Každý krok je ve 2. době ukončen zvrtem na stojné noze, pata mírně odlepena od země,

Zobrazit více

B. 23 PILKY Z OSTRAVICE

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru v kolovém držení polootevřeném, CH zády do středu. Spojené vnější paže volně napjaty vpřed do směru tance. 1. – 2. takt: Dva přeměnné kroky vpřed, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou). 3. – 4. takt: Dvojice se otočí čtyřmi šlapákovými

Zobrazit více

B. 24 ROPICA Z MORÁVKY

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru v kolovém držení polootevřeném (viz pilky B. 23). Celý tanec se tančí poskočným krokem v 3/8 rytmu: a: Výkrok vnější nohou. b: Vypérování. c: Poskok. 1. – 2. takt: Dva poskoky vpřed po kruhu, vykročí vnější noha. 3. – 4. takt:

Zobrazit více

B. 25 RUSKA POLKA Z MALENOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za pravé ruce tak, že D ohne pravou ruku v lokti předpažmo (skoro ve výši ramen). CH uchopí pravicí D za její pravou ruku ve stejné výši. Volné ruce buď připaženy

Zobrazit více

B. 26 RUSKA POLKA Z NOVÉ VSI

Táž melodie jako v B. 25. Postavení a držení jako u ruske polky z Malenovic (B. 25). 1. takt: CH i D jeden přeměnný krok šikmo vlevo vpřed, vykročí levou nohou (levá s úhybem doleva a s vychýlením kyčlí). 2. takt: CH i D dva poskoky na místě na levé noze, v

Zobrazit více

B. 27 SLEZSKY ČARDAŠ Z OSTRAVICE

Je to jeden z druhů moravských a slezských čardášů – kombinace některých čardášových kroků a figur, známých na sousedním Slovensku, doplněný o další prvky (úkroky s přednožováním druhé nohy), „čardašové“ víření vpravo a vlevo (vykračuje vnitřní noha) a další: polkové otáčky CH a D od sebe a k sobě zakončené

Zobrazit více

B. 28 VOJTEK Z BÍLÉ – KAVALČANEK

[: U našeho dvorka železno zaporka :] [: ej, dumy dum, ej, dumydum, železno zaporka. :] /:Davajtě si pozor na zbojnika Vojtka,://:ej, dumy, dum… :/ /:Ať vam něvyvedě koničky ze dvorka,:/ /:ej, dumy, dum… :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru, CH zády do středu. Držení ke

Zobrazit více