• English

Zřizovatel:

B. 25 RUSKA POLKA Z MALENOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za pravé ruce tak, že D ohne pravou ruku v lokti předpažmo (skoro ve výši ramen). CH uchopí pravicí D za její pravou ruku ve stejné výši. Volné ruce buď připaženy nebo založeny za zády (hřbetem opřeny o kříž).
1. takt: Výskokem na pravé noze přisednou do dupavého přeměnného kroku (provedeného zemitě v podřepu).
2. takt – a: Poskok na levé noze, pata pravé nohy kříží nad levým nártem.
b: Poskok na levé noze, pata pravé nohy kříží za levou nohou.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale opačnýma nohama (dvojice postupuje mírně vpřed).
5. – 8. takt: Dvojice se obejde dvakrát kolem, CH sedmi, D osmi ráznými kroky. Oba vykročí pravou nohou, D před CH, CH za D. V 8. taktu udělá CH rázný přeměnný krok, kterým se obrátí tak, že dvojice končí ve výchozím postavení. Při obcházení je držení pravé ruky CH stejné jako u D, tj. ohnuté předpažmo v lokti téměř ve výši ramen.

Tančí a hrají jako v B. 24.