• English

Zřizovatel:

B. 21 KALAMAJKA ZE STARÝCH HAMER-HUŤKULE

Táž melodie jako v B. 20.
Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok nebo složeny dlaň do dlaně vzadu za tělem.

1. takt: D postoupí dupavým přeměnným krokem (vykročí pravá) doprava po kroužku ve směru hodinových ručiček o 180°. Po ukončení stojí před CH levým bokem do středu kruhu. CH jedním dupavým přeměnným krokem (vykročí levá) postoupí po kroužku ve směru hodinových ručiček proti D, takže nyní stojí oba opět čelem k sobě.
2. takt: Dva poskoky D na pravé, CH na levé noze při nichž na
a: volná noha vytrčí patu do pokrčení přednožmo poníž,
b: pokrčí přednožmo dovnitř před nohu stojnou a přitáhne patu ke kotníku nohy stojné (koleno pokrčeno).
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu, ale tak, že D a CH postupují po kroužku stále se obcházejíce (liché takty) a poskakujíce na jedné noze (sudé takty).
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce nápěvu.
Varianta: Ve 2. taktu volná noha ťukne dvakrát o kotník nohy stojné. Podobně opačná noha ve 4. taktu.

Tančí a hrají jako v B. 20.