Zřizovatel:

B. 28 VOJTEK Z BÍLÉ – KAVALČANEK

[: U našeho dvorka železno zaporka :]
[: ej, dumy dum, ej, dumydum, železno zaporka. :]

/:Davajtě si pozor na zbojnika Vojtka,://:ej, dumy, dum… :/

/:Ať vam něvyvedě koničky ze dvorka,:/ /:ej, dumy, dum… :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené, spojené vnější paže mírně pokrčeny v loktech. Dvojice postupují mírně vpřed s přenášením váhy těla ve stoji rozkročném bočném. V lichých taktech vykračují vnější nohy, v sudých vnitřní.
1. takt – a: Svižný skok vnějšíma nohama, váha těla na vnějších nohou, vnitřní nohy nízko nadzvednuty nad zemí.
b: Přeskok zpět na přední část chodidel vnitřní nohou vzadu s přenesením váhy těla na ně. Vnější nohy jsou nízko nadzvednuty nad zemí v pokrčení přednožmo.
c: Přeskok na vnější nohy vpřed, váha těla je na nich, vnitřní zůstávají vzadu nízko nadzvednuty nad zemí.
2. takt – a: Přeskok na vnitřní nohy vzadu, vnější nadzvednuty vpředu v mírném pokrčení přednožmo.
b: Přeskok na vnější s přenesením váhy těla, vnitřní nadzvednuty mírně nad zemí vzadu. c: CH i D výdrž ve stoji na vnější noze, vnitřní nohy švihnou vpřed.
3. takt = 1. takt. ale opačnýma nohama (v první době vykročí vpřed vnitřní nohy, připravené ke kroku ve třetí době 2. taktu).
4. takt = 2. takt, opačnýma nohama.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 16. takt: Dvojice postupuje mírně vpřed krokem s odvraty a přívraty s kalamajkovými poklepy volné nohy:
9. takt – a: CH i D se postaví vedle sebe (levým bokem do středu, D vně. Obě ruce připaženy). CH vykročí levou, D pravou nohou vpřed a natočí se zády k sobě
b,c: Dva nízké poskoky na výkročných nohou (dvojice natočena mírně zády k sobě), druhé nohy pokrčeny v kolenou a současně s poskokem ťuknou patou o kotník poskakující nohy.
10. takt – a: CH krok pravou nohou, D levou (vnitřní) s natočením čelem k sobě s přívratem k sobě.
b,c: Dva nízké poskoky na výkročných nohou (dvojice natočena mírně čelem k sobě) druhé nohy pokrčeny v kolenou, ťuknou současně patou o kotník poskakující nohy.
Při krocích s odvraty a přívraty se dvojice mírně posune vpřed a při poskocích s kalamajkovými poklepy zůstává na místě.
11. takt = 9. takt.
12. takt: Místo poskoků s kalamajkovými příklepy ve druhé a třetí době CH i D proti sobě udělají dva podupy s mírně sníženým těžištěm (D levou, pravou, výdrž, CH pravou, levou, výdrž).
13. – 16.takt = 9. – 12. takt.

Tančí a hrají jako v B. 27.