• English

Zřizovatel:

B. 23 PILKY Z OSTRAVICE

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru v kolovém držení polootevřeném, CH zády do středu. Spojené vnější paže volně napjaty vpřed do směru tance.
1. – 2. takt: Dva přeměnné kroky vpřed, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou).
3. – 4. takt: Dvojice se otočí čtyřmi šlapákovými kroky v kolovém držení zavřeném dvakrát kolem. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují celý tanec.
Zatímco v podhůří je tento tanec rovný a hladký, na horách je rychlý, dynamický, přeměnné kroky jsou dupavé, rozběhnuté vpřed a šlapák je proveden poskočně.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice a hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 11.