Zřizovatel:

B. 26 RUSKA POLKA Z NOVÉ VSI

Táž melodie jako v B. 25.
Postavení a držení jako u ruske polky z Malenovic (B. 25).
1. takt: CH i D jeden přeměnný krok šikmo vlevo vpřed, vykročí levou nohou (levá s úhybem doleva a s vychýlením kyčlí).
2. takt: CH i D dva poskoky na místě na levé noze, v první době pravá v pokrčení přednožmo zkříží patou nad nárt nohy stojné, ve druhé době při druhém poskoku kříží pravou za levou.
V poslední osmině pravá noha se přední částí chodidla lehce odrazí za nohou stojnou.
3. takt: CH i D přeměnný krok levou nohou vpřed.
4. takt = 2. takt.
5. – 8. takt: Dvojice se obchází jako u ruske polky z Malenovic (B. 25).
Poznámka k provedení 1. taktu: V první osmině taktu vykročí CH i D levou nohou sice šikmo vpřed, ale ve druhé osmi­ně při přísunu pravé nohy ťukne pravá noha vnitřní hranou o kotník nohy stojné (levé) a tím jakoby levou nohu vychýlila směrem šikmo vlevo vpřed – chodidlo levé nohy opíše oblouček směrem ven, přitom se vytáčí mírně celá noha až z kyčle, levá noha dokončuje přeměnný krok: ve 2. době tím, že se vrací a dokročí vpřed před pravou nohu („šněruje“).

Tančí a hrají jako v B. 24