Zřizovatel:

B. 20 KALAMAJKA Z OSTRAVICE A MORAVKY


Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru levým bokem do středu, D po pravici CH. Ruce složeny nízko za zády, dlaň do dlaně.
1. takt: Delší přeměnný krok šikmo stranou vpřed. CH pravou nohou doprava za D z kruhu ven, D levou nohou doleva před CH do kruhu.
2. takt: Dva poskoky na místě, CH na pravé, D na levé noze, druhá (volná) noha na
– a: vyšvihne přednožmo poníž (vytrčí) zevnitř;
– b: pokrčí přednožmo dovnitř před nohou stojnou.
3. takt = 1. takt, ale opačným směrem a opačnou nohou (CH do kruhu před D a D z kruhu za CH).
4. takt = 2. takt, ale opačnýma nohama.
5. takt: Třemi dupavými kroky na místě v prvních třech osminách se každý otočí o 3/4 kola, CH doleva vykročí levou, D doprava vykročí pravou (v závěru taktu je CH i D čelem proti sobě).
6. takt = 2. takt.
7. takt = 5. takt, ale CH se otáčí napravo a D doleva o celé kolo.
8. takt = 2. takt.
1. – 8. takt se opakuje až do konce nápěvu. V závěrečném taktu tance CH i D místo obvyklého kroku 3 x zadupou.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice Vít Konopáč (1972) a Veronika Švébišová (1978), hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 2.