Zřizovatel:

B. 22 KOHUT (ZAHON NA KOBZOLE) Z GRUNĚ

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě paže volně podél těla.

1. – 4. takt: Zátočka na místě závěsem za pravé lokty (levé ruce volně podél těla) dvakrát kolem osmi ráznými kroky, vykročí levá noha. Každý krok je ve 2. době ukončen zvrtem na stojné noze, pata mírně odlepena od země, současně se otáčí pata výkročné nohy doleva. Osmým krokem dvojice přinoží a natočí se opět čelem k sobě. CH i D vykročí vnějšíma nohama (levýma). S výkrokem v 1. taktu se současně rázně zavěsí pravými lokty.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale za levé lokty, vykročí vnější – pravé nohy. Při zátočce CH někdy i D může založit volnou ruku vzadu za zády (hřbet ruky na kříži).
9. takt – a: CH i D ve stoji čelem proti sobě výskokem stoj zkřižmo pravou přes levou,
b: Totéž opačnou nohou.
Dvojice při těchto skocích (cifrách) zůstává na místě.
10. takt – a1: Výskokem do stoje mírného rozkročného čelného.
a2: Výskokem snožmo stoj rozkročný malinko zvětšit.
b1: Nízkým, ale důrazným výskokem opět na obou nohou rozkročný stoj ještě více zvětšit.
b2: CH i D výdrž v tomto stoji.
Pohyby taktů 9. – 10. se opakují až do konce druhé části nápěvu (do konce 24. taktu). V tomto taktu ukončí CH i D třemi podupy pravou, levou, pravou nohou se sníženým těžištěm.

Druhé znění tohoto tance:
1. – 4. takt = 1. – 4. takt prvního znění.
5. – 8. takt = 5. – 8. taktu prvního znění.
9. takt – a: CH poskok snožmo vpřed, D poskok snožmo vzad.
b = a: (dvojice stojící proti sobě asi ve vzdálenosti jednoho velkého kroku postupuje těmito poskoky mírně vpřed po kruhu, D couvá).
10. takt – a1,2 , b1: Tři snožné poskoky CH vpřed, D vzad.
b2: Výdrž v postoji čelem proti sobě.
11. – 12. takt, 13. – 14. takt a 15. – 16. takt = 9. – 10. takt. V 16. taktu provede CH i D tři podupy na místě pravou, levou, pravou nohou.
17. – 24. takt = 9. – 16. takt, ale opačným směrem zpět po kruhu (CH ustupuje vzad a D postupuje vpřed).

Při poskocích mohou mít obě ruce založeny vzadu na kříži, dlaň v dlani. Poskoky s pohybem z místa jsou nízké, spíše jakoby sunuté po zemi, krátké.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v B. 13.