• English

Zřizovatel:

C. 17 RUSKA POLKA Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za pravé ruce vpředu ve výši ramen D (spojené pravice jsou před levým ramenem D). Levé ruce volně podél těla.
1. takt: Jeden přeměnný krok vpřed, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou).
2. takt – a: Ve stoji na vnějších nohou (CH na levé, D na pravé) vnitřní (CH pravou, D levou) se dotkne špičkou chodidla země vpředu před nohou stojnou.
b: Ve stoji na vnější noze CH i D se dotkne špičkou vnitřní nohy země vzadu (asi v rovině chodidla vnější nohy).
3. – 4. takt = 1. – 2. takt ale opačnýma nohama.
5. – 8. takt: CH postupuje čtyřmi přeměnnými krůčky (vykročí vnější – levou nohou) nepatrně vpřed a vede D kolem sebe spojenými pravicemi zvednutými až nad hlavu vlevo kolem. D vykročí pravou nohou a obtáčí jej osmi šlapákovými kroky vlevo kolem až na původní místo. V každém taktu provede dva šlapákové kroky s otočením doprava kolem vlastní osy. Na konci 8. taktu je dvojice opět v původním postavení.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v C. 16.