Zřizovatel:

C. 20 ŠTORC Z KRMELÍNA

Pod dubem, pod dubem, tancovala s Jakubem,
pod dubem, trala lalalala,
pod dubem, pod dubem tancovala s Jakubem,
pod dubem, tancovala tam.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v tanečním prostoru v držení polootevřeném, CH zády do středu, spojené paže směřují vpřed ve směru tance (v 1. taktu). Při kolovém otáčení (ve 2. – 3. taktu) v kolovém držení úzce zavřeném (viz Klupek – C. 11), CH drží ve své levici položené za zády pravou ruku D.
1. takt: Dva poskočné kroky v kolovém držení polootevřeném vpřed po kruhu, vykročí vnější noha.
2. – 3. takt: Dvojice se uchopí do držení úzce zavřeného a otočí se čtyřmi kroky poskočného šlapáku dvakrát kolem s mírným postupem vpřed.
4. takt: Dvojice se pustí a otočí se od sebe jednou kolem dvěma poskočnými šlapáky, CH vykročí levou, D pravou nohou.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají členové souboru Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako v C. 3, sólo zpívá Kamil Šperlín (1962).