Zřizovatel:

C. 18 RUSKA POLKA (MÁCHOVSKÁ) Z KRMELÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, v provedení na kazetě je nahrazen obyčejnou, mírně nadnášivou chůzí.
Dvojice je nyní levým bokem do středu. CH po levici D. Spojené pravice jsou ve výši pasu před tělem mírně pokrčeny.
2. takt – a: Stoj přednožný pravou (CH i D protaženou špičkou pravé nohy e lehce dotknou vpředu podlahy).
b: Oba (D ne vždy) pravou nohu ostře sksrčí v koleně zánožmo (zakopnou ji). Oba pohyby jsou velice ostré, krátké a úsečné.
3. – 4. takt: Dvojice postoupí dvěma přeměnnými kroky vpřed, vykročí pravá noha.
4. – 8. takt: Dvojice se zatočí na místě kolem společné osy, střed tvoří spojené pravice zvednuté do výše ramen, doleva, levými boky u sebe jednou kolem (D osmi, CH šesti ráznými obyčejnými kroky). CH v 8. taktu jedním rázným přeměnným krokem místo dvou obyčejných kroků. D dojde na původní místo a CH se v 8. taktu přetočí do postaveni jako na počátku tance šikmo vpravo čelem proti D.
Poznámka k tanci: Jde o variant provedení ruske polky Máchovského typu. Rozdíly proti původnímu záznamu Zdeny Kyselé: V úvodním základním postavení, v charakteru některých kroků i v jejich druzích (v zátočce v 5. – 8. taktu místo přeměnných kroků obyčejné rázné kroky), a v závěru tance přetočením CH do původního postavení.

Tančí členové souboru Grunik z Ostravice Daniel Ryšávka (1977) a Miroslava Tumová (1978), hrají Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí jako v B. 2.