Zřizovatel:

C. 14 KOŽUCH PODOLSKY Z KRMELÍNA

Táž melodie jako v C. 13.
Tančí trojice smíšené (CH a dvě D) v čelném postavení po obvodu kruhu nebo v rozptylu po taneční místnosti levým bokem do středu. CH uprostřed, D po stranách. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce D volně podél těla.
1. – 4. takt: Čtyři lehce natřásavé přeměnné kroky po obvodu kruhu, vykračuje levá noha. Krok je ukončen vyhoupnutím na noze výkročné.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 16. takt: Zátočky CH střídavě s D po pravé a levé straně čtyřmi ráznými svižnými kroky (ve dvou taktech). Způsob otáčení stejný jako u kožucha podolskeho z Hukvald (C. 13). Lichá D se vždy otáčí na místě čtyřmi kroky, levá doleva, pravá doprava.
17. – 24. takt = 9. – 16. takt.

Tančí a hrají jako v C. 13.