Zřizovatel:

C. 19 ŠATEČKOVY Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za obě ruce, spojené šátky, asi ve výši boků.
1. takt – a: Úkrok CH levou, D pravou nohou (podle CH vlevo stranou). Spojené paže se šátky kývnou obloukem ve směru výkroku (podle CH doleva).
b: Druhá noha (CH pravá. D levá) přinoží k noze výkročné. Spojené paže se šátky dokončují pohyb z a.
c: Výdrž ve stoji spojném. Spojené paže se šátky mávnou zpět (připraví se pro následující podtáčku).
2. takt: Podtáčka dvojice pod spojenýma rukama se šátky dvěma kroky a přísunem na c do původního postavení. D vykročí levou vlevo stranou. CH pravou vpravo stranou.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale naopak a opačnou nohou.
5. takt = 1. takt.
6. takt = 1. takt.
7. – 8. takt = 5. – 6. takt, ale naopak a opačnou nohou.
9. – 10. takt: CH i D se dvakrát podtočí pod spojenými pažemi se šátky šesti kroky nebo pěti kroky a přísunem podle CH doleva. CH vykročí levou, D pravou nohou.
11. – 16. takt = 5. – 10. takt, ale naopak a opačnou nohou.
Další část se tančí živě.
17. – 20. takt: Dvojice se podtočí šesti přeměnnými krůčky ve čtyřech 3/4 taktech třikrát pod spojenými pažemi se šátky s postupem mírně vpřed po kruhu (podle CH doleva). CH vykročí levou, D pravou nohou.
Poznámka k přeměnným krokům: Jde o přeměnné kroky tančené ve 3/4 taktu „přes takt“, tzn. že ve dvou taktech 3/4 se provedou tři kroky přeměnné.
21. takt = 1. takt.
22. takt = 2. takt.
23. – 28. takt = 17. – 22. takt, ale naopak a opačnou nohou.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v C. l.