Zřizovatel:

C. 15 KŘIVO NOŽKA (JO SEM SYNEK) Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za pravé ruce ve výši pasu.
Celý tanec se tančí krokem valčíku na polku (ve 2/4 taktu), označovaném někdy jako „lašský šotyš“. V jednom taktu je nutno vykonat na – a výkrok a přísun do výponu (odlehčená pata) s obratem o čtvrt kola, na – b dokončení obratu se zhoupnutím na celá chodidla. V tomto tanci se dvojice otočí dvěma kroky „lašského šotyše“ na místě kolem své osy o celé kolo.
1. takt: Vykročení s odvratem CH levou nohou vlevo, D pravou vpravo, spojené pravice se napnou vpředu.
2. takt: Krok s přívratem a natočením dovnitř (CH pravou vpravo, D levou vlevo) do postavení proti sobě, spojené pravice kývnou mírně vzad (jsou mezi těly tanečníků).
3. – 4. takt: Dvěma kroky „lašského šotyše“ se dvojice podtočí pod spojenými pravicemi o 360°, D doprava vykročí pravou, CH doleva vykročí levou nohou. Spojené pravice švihnou vpřed.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v C. l.